• Κωδικός :14151003

  Toner Kit 2 Canon IR 2000


  ΟΕΜ :CEXV5, CEXV14, 6836A002AA, ,
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 1610 · IR 2000 · IR 2010 ·
 • Κωδικός :14152008

  OPC Drum Unit Canon IR 1600


  ΟΕΜ :CEXV5, 6837A003AA
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 1610 · IR 2000 · IR 2010

 • Κωδικός :15023386

  OPC Drum Kit Canon IR 1600


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 1610 · IR 2000 · IR 2010

 • Κωδικός :14152003

  OPC Drum Canon IR 1600


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 1610 · IR 2000 · IR 2010

 • Κωδικός :15044254

  Drum Cleaning Blade Canon IR 2016


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 2000 · IR 2010 · IR 2016 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :15044254

  Drum Cleaning Blade Canon IR 1600


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 2000 · IR 2010 · IR 2016 ·
 • Κωδικός :14153001

  Upper Fuser Roller Canon IR 1600


  ΟΕΜ :FB58132010
  Μοντέλα :IR 1600 · IR 1610 · IR 2000 · IR 2010

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :15050567

  Paper Pickup Roller Canon IR 2022


  ΟΕΜ :FB49817030
  Μοντέλα :IR 1018 · IR 1019 · IR 1020 · IR 1022 ·
 • Κωδικός :15037303

  Separation Roller Canon IR 1600


  ΟΕΜ :FF61621000
  Μοντέλα :IMAGECLASS MF 7280 · IR 1600 · IR 1610 · IR 2000 ·