• Κωδικός :15027493

  Feed/Separation Roller Canon IR 2230


  ΟΕΜ :FC56934000
  Μοντέλα :IR 2230 · IR 2270 · IR 2830 · IR 2870 ·
 • Κωδικός :15026267

  Paper Pickup Roller Canon IR 2520


  ΟΕΜ :FB63405000
  Μοντέλα :CFU X1 · IR 1730 · IR 1740 · IR 1750 ·