• Κωδικός :15034334

  OPC Drum Access Canon NP 1015


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :NP 1015 · NP 1215 · NP 1318 · NP 1510 ·
 • Κωδικός :14152501

  Drum Cleaning Blade Canon GP 200


  ΟΕΜ :FA51672000
  Μοντέλα :GP 200 · GP 210 · GP 215 · GP 225 ·
 • Κωδικός :15013060

  Lower Pressure Roller Canon GP 30 F


  ΟΕΜ :FA0033000P, FA6392100E, FB18767000,
  Μοντέλα :GP 30 F · GP 55 · NP 1015 · NP 1215 ·
 • Κωδικός :15013942

  Heat Insulating Sleeve Canon NP 2020


  ΟΕΜ :FA52967000, FB15928000,
  Μοντέλα :NP 2020 · NP 2120 · NP 3020 · NP 3030 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :15008835

  Corona Wire Canon NP 1015


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :NP 1015 · NP 1215 · NP 1318 · NP 1510 ·
 • Κωδικός :15021135

  Exposure Lamp Canon NP 1015


  ΟΕΜ :FH73114000
  Μοντέλα :NP 1015 · NP 1215 · NP 1510 · NP 1520 ·
 • Κωδικός :15021709

  Oil roller Fibra Canon NP 2020


  ΟΕΜ :FA65369000, FC22262000,
  Μοντέλα :NP 2020 · NP 2120 · NP 3020 · NP 6020 ·
 • Κωδικός :15013734

  Upper Picker Finger Canon NP 1215


  ΟΕΜ :15013734, FA65433000, FB10301000, A9433122, 430568E, 733154S,
  Μοντέλα :FC 3 · FC 5 · MP 50 · NP 1010 ·