• Κωδικός :15019621

  Drum Cleaning Blade Canon GP 555


  ΟΕΜ :FA93995000, FB28453000, FB41596000, 566589Y,
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 5000 · IR 5020 ·
 • Κωδικός :15047051

  Upper Fuser Roller Canon IR 5000


  ΟΕΜ :FB43690000, 128113K
  Μοντέλα :IR 5000 · IR 5020 · IR 6000 · IR 6020 ·
 • Κωδικός :15013735

  Paper Pickup/Separation Poller Canon DADF A1


  ΟΕΜ :FB46991000, FC21533000,
  Μοντέλα :DADF A1 · DADF G1 · GP 555 · GP 605 ·
 • Κωδικός :15021619

  Separation Roller Canon IR 5570


  ΟΕΜ :FB27777000, FB27777020,
  Μοντέλα :CLC 1100 · CLC 1110 · CLC 1130 · CLC 1150 ·
 • Κωδικός :15033756

  Upper Picker Finger Canon GP 555


  ΟΕΜ :FB53625000, FB58727000, FC10391030, FC10391040, 738115Y,
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 105 · IR 5000 ·