• Κωδικός :80036506

  Upper Fuser Roller Bearing HP Color 9850


  ΟΕΜ :XG90236000, 26NA53710, 4969104301,
  Μοντέλα :COLOR 9850 · LJ 4SI · LJ IIISI

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :80050819

  Waste Toner Container HP COLOR 9850


  ΟΕΜ :4969100101, 65AA2450, 65AAR73600,
  Μοντέλα :COLOR 9850