• Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14652501

  Drum Cleaning Blade Konica 7020


  ΟΕΜ :26NA2090, 26TA2090
  Μοντέλα :7020 · 7022 · 7025 · 7030 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14653003

  Upper Fuser Roller Konica 7020


  ΟΕΜ :26NA53030, 26NA53031, 26NA53034, 26NA53035,
  Μοντέλα :7020 · 7022 · 7025 · 7030 ·