• Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :KOMDEEP106

  Developer Black Konica 7115


  ΟΕΜ :8936418, 8936493, DV110,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7218 ·
 • Κωδικός :65034338

  OPC Drum Konica 7115


  ΟΕΜ :4021029201, 4021029701, DR114,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7218 ·
 • Κωδικός :14652001

  OPC Drum Konica 7115


  ΟΕΜ :4021029201, 4021029701, DR114,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7218 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14652502

  Drum Cleaning Blade Konica Bizhub 162


  ΟΕΜ :A0XX361800, 4021-5622-01, 27AE27010, 4021562201, 4163560202, A0XX361800,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7218 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :KOMBL163

  Drum Cleaning Blade OR Konica Bizhub 163


  ΟΕΜ :A0XX361800, 4021562201, 27AE27010, 4021562201, 4163560202, A0XX361800,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7218 ·
 • Κωδικός :14653002

  Upper Roller Konica 7115


  ΟΕΜ :27AE53020, 4021570102,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7220 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :65050530

  Lower Pressure Roller Konica Minolta DI 152


  ΟΕΜ :27AE53030, 4021570201, 4034570201,
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7220 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :65050578

  Lower Fuser Roller Bushing Konica Minolta Bizhub 163


  ΟΕΜ :4034571101
  Μοντέλα :7216 · 7220 · BIZHUB 162 · BIZHUB 163 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :65051487

  Upper Fuser Roller Bushing Konica Minolta Bizhub 195


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7220 · BIZHUB 180 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :65050580

  Upper Picker Finger Konica Minolta Bizhub 195


  ΟΕΜ :4021572002
  Μοντέλα :7115 · 7118 · 7216 · 7220 ·