• Κωδικός :65034304

  Drum Cleaning Blade Konica 7020


  ΟΕΜ :50GAR70300
  Μοντέλα :7020 · 7022 · 7025 · 7030 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14652501

  Drum Cleaning Blade Konica 7020


  ΟΕΜ :26NA2090, 26TA2090
  Μοντέλα :7020 · 7022 · 7025 · 7030 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14653003

  Upper Fuser Roller Konica 7020


  ΟΕΜ :26NA53030, 26NA53031, 26NA53034, 26NA53035,
  Μοντέλα :7020 · 7022 · 7025 · 7030 ·
 • Κωδικός :65048464

  Fuser Cleaning Roller Konica Bizhub 360


  ΟΕΜ :27LA53830
  Μοντέλα :7222 · 7228 · 7235 · BIZHUB 360 ·
 • Κωδικός :65036506

  Upper Fuser Roller Bearing Konica Minolta Bizhub 420


  ΟΕΜ : 1165571201, 26NA53710, 26NA53712, 4969104301,
  Μοντέλα :7020 · 7022 · 7025 · 7030 ·