• Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :83037664

  Staple Cartridge Type P1, 3 x 5000


  ΟΕΜ :B0586
  Μοντέλα :FS 514 · FS 517 · FS 519

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :65037664

  Staple Cartridge Type P1, 3 x 5000


  ΟΕΜ :14YK, SK602
  Μοντέλα :FS 501 · FS 504 · FS 505 · FS 514 ·