• Κωδικός :32032503

  Upper Fuser Roller Panasonic FP 7750


  ΟΕΜ :FFPMA0590
  Μοντέλα :FP 7750 · FP 7850

 • Κωδικός :32021565

  Lower Pressure Roller Panasonic FP 7742


  ΟΕΜ :FFPMA0565
  Μοντέλα :FP 7742 · FP 7750 · FP 7845 · FP 7850 ·
 • Κωδικός :32016660

  Paper Pickup Roller Panasonic DP 3510


  ΟΕΜ :FFPMA0542
  Μοντέλα :DP 3510 · DP 3520 · DP 3530 · DP 4510 ·
 • Κωδικός :32014602

  Corona Wire Panasonic DP 3510


  ΟΕΜ :FFPXL04H00
  Μοντέλα :DP 3510 · DP 3520 · DP 3530 · DP 4510 ·