• Δείκτης τοποθέτησης
    Κωδικός :72037664

    Staple Cartridge Type P1, 3 x 5000


    ΟΕΜ :008R12941, SCXSTP000,
    Μοντέλα :ML 5512 · ML 6512 · SCX 6345 · SCX 6545