• Κωδικός :45037069

  Developer Black Bottle Sharp AL 1000


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1200 · AL 1215 · AL 1220 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :45033771

  OPC Drum Cartridge Sharp AL 1000


  ΟΕΜ :AL100DR
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1043 · AL 1200 · AL 1215 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14452004

  OPC Drum Sharp Sharp AL 1000


  ΟΕΜ :OD1200, AR152DM, AR152DR, AR150LR,
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1200 · AL 1215 · AL 1220 ·
 • Κωδικός :14452503

  Drum Cleaning Blade Sharp AL 1000


  ΟΕΜ :CCLEZ0013QS01, 908328R,
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1200 · AL 1215 · AL 1220 ·
 • Κωδικός :45046839

  Upper Fuser Roller Sharp AR 152


  ΟΕΜ :45046839, NROLI0014QSZ2, NROLI0014QSZ3, NROLI0014QSZZ, NROLI1140FCZZ, 6LA58628800,
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1200 · AL 1220 · AR 120 ·
 • Κωδικός :45027300

  Upper Fuser Roller Bushing Sharp AR 163


  ΟΕΜ :NBRGP0567FCZZ, 037678H,
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1200 · AL 1640 · AL 1650 ·