• Κωδικός :45039348

  Toner Black Sharp AR M 351 N


  ΟΕΜ :AR455NT, AR455T
  Μοντέλα :AR M 351 · AR M 355 · AR M 451 · AR M 455 ·
 • Κωδικός :45022892

  Upper Fuser Roller Sharp AR M 350


  ΟΕΜ :NROLT1313FCZZ, NROLT1549FCZZ,
  Μοντέλα :AR M 350 · AR M 355 · AR M 420 · AR M 450 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :45022662

  Fuser Cleaning Roller Sharp AR M 350


  ΟΕΜ :NROLM1387FCZZ
  Μοντέλα :AR M 350 · AR M 450 · DM 3551 · DM 4551

 • Κωδικός :45022788

  Paper Feed/Separation Roller Sharp AR D 13


  ΟΕΜ :NROLR1311FCZZ, NROLR1508FCZZ,
  Μοντέλα :AR C 260 · AR D 13 · AR D 14 · AR M 237 ·
 • Κωδικός :45022789

  Paper Pickup Roller Sharp AR D 13


  ΟΕΜ :NROLR1312FCZZ, NROLR1509FCZZ,
  Μοντέλα :AR D 13 · AR D 14 · AR DU 4 · AR EF 1 ·
 • Κωδικός :45024783

  Lower Picker Finger Sharp AR M 350


  ΟΕΜ :PTME0283FCZZ, PTME0298FCZZ,
  Μοντέλα :AR M 350 · AR M 355 · AR M 450 · AR M 455 ·