• Κωδικός :45039086

  Toner Black Sharp MX 3500 N


  ΟΕΜ :MX45GTBA
  Μοντέλα :MX 3500 · MX 3501 · MX 4500 · MX 4501

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :SHADEMX27B

  Developer Black Sharp MX 2300 N


  ΟΕΜ :MX27GVBA
  Μοντέλα :MX 2300 · MX 2700 · MX 3500 · MX 3501 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :SHADEMX27C

  Developer Color Set C M Y Sharp MX 2300 N


  ΟΕΜ :MX27GVSA, MX27GVSA
  Μοντέλα :MX 2300 · MX 2700 · MX 3500 · MX 3501 ·
 • Κωδικός :45036504

  OPC Drum Sharp MX 2300 N


  ΟΕΜ :MX27FRSA, MX27GRSA
  Μοντέλα :MX 2300 · MX 2700 · MX 3500 · MX 3501 ·
 • Κωδικός :45033818

  Drum Cleaning Blade Sharp MX 2300 N


  ΟΕΜ :UCLEZ0179FCZ1
  Μοντέλα :MX 2300 · MX 2700 · MX 3500 · MX 3501 ·
 • Κωδικός :45037516

  Paper Feed/Separation Roller Sharp AR 6131 N


  ΟΕΜ :NROLR1541FCAZ, NROLR1541FCZZ,
  Μοντέλα :AR 6131 · M X 3550 · MX 2300 · MX 2600 ·
 • Κωδικός :45033819

  Paper Feed/Separation Roller Sharp MX 2300 N


  ΟΕΜ :NROLR1466FCZ1
  Μοντέλα :MX 2300 · MX 2314 · MX 2600 · MX 2614 ·
 • Κωδικός :45033820

  Pickup Roller Sharp AR M 550 N


  ΟΕΜ :NROLR1467FCZ1, NROLR1467FCZ2, NROLR1467FCZZ,
  Μοντέλα :AR M 550 · AR M 620 · AR M 700 · MX 2300 ·
 • Κωδικός :45033975

  Pickup Roller Sharp AR M 550 N


  ΟΕΜ :NROLR1475FCZZ
  Μοντέλα :AR M 550 · AR M 620 · AR M 700 · MX 3501 ·
 • Κωδικός :45034399

  Waste Toner Container Sharp MX 2300 N


  ΟΕΜ :CYOK0060DS52, MX270HB,
  Μοντέλα :MX 2300 · MX 2700 · MX 3500 · MX 3501 ·