• Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :40036749

  Staple Cartridge Triumph Adler TYPE D2, 3 X 2000


  ΟΕΜ :59982040, TYPED2
  Μοντέλα :ASS 2010 · ASS 2120 · DF 78 · F2305

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :40037413

  Staple Cartridge Triumph Adler TYPE E1, 3 X 5000


  ΟΕΜ :108R158, TYPEE1
  Μοντέλα :DC 140

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :40037416

  Staple Cartridge Triumph Adler TYPE J1, 3 X 5000


  ΟΕΜ :5GH82010, TYPEJ1
  Μοντέλα :D F75

 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :40037417

  Staple Cartridge Triumph Adler TYPE L1, 3 X 3000


  ΟΕΜ :5AX82010, TYPEL1
  Μοντέλα :D F78 · F2205

 • Κωδικός :70036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :317927
  Μοντέλα :SR 210 · SR 750 · ST 10 · ST 29 ·
 • Κωδικός :15036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :317927, 0250A002AD, F232930000, 59982040, FQSS50, ARSC3, STAPLE600, 0250A002AD,
  Μοντέλα :FINISHER AE1 · FINISHER C1 · FINISHER G1 · MOT B1 ·
 • Κωδικός :80036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :C3772A, TYPED2
  Μοντέλα :LJ 5SI · LJ 8000 · LJ 8100 · LJ 8150 ·
 • Κωδικός :38036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :59982040
  Μοντέλα :AS S 2010 · AS S 2110 · AS S 2120 · F 2305 ·
 • Κωδικός :83036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :0250A002AD, 59982040, B0029, F232930000,
  Μοντέλα :DF 78 · F 2305 · F 4220 · SSRT 10

 • Κωδικός :32036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :FQSS50
  Μοντέλα :F 320 · F 365 · FS 605 · S 610 ·
 • Κωδικός :45036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :ARSC3, STAPLE600
  Μοντέλα :AR FN 11 · AR FN 12 · AR FN 9 · ARF16 ·
 • Κωδικός :43036749

  Staple Cartridge Type D2, 3 x 2000


  ΟΕΜ :STAPLE600
  Μοντέλα :MG 1003 · MG 1004 · MJ 1003 · MJ 1007 ·