• Κωδικός :15050362

  Toner Black Canon IR 105


  ΟΕΜ :CEXV4, 6748A002AA, 6748A003AA, 6748A003AB ,
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 105 · IR 550 ·
 • Κωδικός :15019621

  Drum Cleaning Blade Canon GP 555


  ΟΕΜ :FA93995000, FB28453000, FB41596000, 566589Y,
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 5000 · IR 5020 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :15013796

  Upper Fuser Roller Canon GP 555


  ΟΕΜ :FB27200000
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 550 · IR 60 ·
 • Κωδικός :15020949

  Lower Pressure Roller Canon GP 555


  ΟΕΜ :FB42220000
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 550 · IR 60 ·
 • Κωδικός :15018455

  Web Supply Roller Canon GP 555


  ΟΕΜ :FY11157000
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 105 · IR 5000 ·
 • Κωδικός :15018877

  Paper Pickup/Feed Roller Canon CLC 3900


  ΟΕΜ :FB42034000
  Μοντέλα :CLC 3900 · CLC 4000 · CLC 5000 · CLC 5100 ·
 • Κωδικός :15013735

  Paper Pickup/Separation Poller Canon DADF A1


  ΟΕΜ :FB46991000, FC21533000,
  Μοντέλα :DADF A1 · DADF G1 · GP 555 · GP 605 ·
 • Κωδικός :15021619

  Separation Roller Canon IR 5570


  ΟΕΜ :FB27777000, FB27777020,
  Μοντέλα :CLC 1100 · CLC 1110 · CLC 1130 · CLC 1150 ·
 • Κωδικός :15013600

  Heat Insulating Sleeve Canon GP 30 F


  ΟΕΜ :FB27239000, FM33378000,
  Μοντέλα :GP 30 · GP 335 · GP 405 · GP 55 ·
 • Κωδικός :15033756

  Upper Picker Finger Canon GP 555


  ΟΕΜ :FB53625000, FB58727000, FC10391030, FC10391040, 738115Y,
  Μοντέλα :GP 555 · GP 605 · IR 105 · IR 5000 ·