• Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :14652503

  Drum Cleaning Blade Konica 7155


  ΟΕΜ :56AA20100, 4024100401,
  Μοντέλα :7155 · 7165 · 7255 · 7272 ·
 • Κωδικός :14653001

  Upper Fuser Roller Konica 7155


  ΟΕΜ :4024200201, 56AA53052, 56AE53051, 56AE53052,
  Μοντέλα :7155 · 7165 · 7255 · 7272 ·
 • Κωδικός :14653502

  Lower Pressure Roller Konica 7155


  ΟΕΜ :56AA53061, 4024101301, 57AE53060,
  Μοντέλα :7155 · 7165 · 7255 · 7272 ·