• Κωδικός :SHATOAR016

  Toner Black Sharp AR 5316


  ΟΕΜ :AR016FT, AR016T
  Μοντέλα :AR 5015 · AR 5020 · AR 5120 · AR 5316 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :SHADEAR202

  Developer Black Sharp AR 160


  ΟΕΜ :AR201DV, AR202CD
  Μοντέλα :AR 160 · AR 162 · AR 163 · AR 164 ·
 • Κωδικός :45034347

  OPC Drum Kit Sharp AR 163


  ΟΕΜ :AR015DR, AR200LR, AR201DM, AR202DM, AR202DR, AR205DM,
  Μοντέλα :AR 160 · AR 161 · AR 162 · AR 163 ·
 • Δείκτης τοποθέτησης
  Κωδικός :SHADRAR202

  OPC Drum Kit Sharp AR 160


  ΟΕΜ :AR201DM, AR202DM
  Μοντέλα :AR 160 · AR 161 · AR 162 · AR 163 ·
 • Κωδικός :14452001

  OPC Drum Sharp AR 160


  ΟΕΜ :AR202DM, AR205DM, AR015DR, AR200LR, AR201DM, AR202DR, AR205DR,
  Μοντέλα :AR 160 · AR 161 · AR 162 · AR 163 ·
 • Κωδικός :45017810

  Drum Cleaning Blade Sharp AR 163


  ΟΕΜ :UCLEZ0009QSZ1, UCLEZ0009QSZZ,
  Μοντέλα :AL 1640 · AL 1650 · AL 1670 · AR 141 ·
 • Κωδικός :45043127

  Drum Cleaning Blade Sharp AR 163


  ΟΕΜ :UCLEZ0009QSZ1, UCLEZ0009QSZZ,
  Μοντέλα :AL 1640 · AL 1650 · AL 1670 · AR 141 ·
 • Κωδικός :45043138

  Upper Fuser Roller Sharp AR 163


  ΟΕΜ :AR160UH, NROLI0030QSZZ, 6LA58691200,
  Μοντέλα :AL 1640 · AL 1650 · AL 1670 · AR 141 ·
 • Κωδικός :45027300

  Upper Fuser Roller Bushing Sharp AR 163


  ΟΕΜ :NBRGP0567FCZZ, 037678H,
  Μοντέλα :AL 1000 · AL 1200 · AL 1640 · AL 1650 ·
 • Κωδικός :45023501

  Upper Picker Finger Sharp AR 163


  ΟΕΜ :PTME0020GCZ1, PTME0020GCZZ, 6LA58708400,
  Μοντέλα :AL 1640 · AL 1650 · AL 1670 · AR 141 ·